Thiết Kế Thi Công Dự Án Cung Lễ Hội

Thiết kế 05 / 19 / 2021

Dự án : Cung Lễ Hội 

Địa chỉ: Quảng Trường Hồ Chí Minh - Nghệ An 

Đơn vị thiết kế & thi công : Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Cảnh Quan TH

 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thiết kế kiến ​​trúc tiểu cảnh, sân vườn hay hồ cá, xây dựng và quản lý dự án cao cấp. Từ việc lên ý tưởng đến thi công, cũng như các dịch vụ tư vấn ngách và bản thiết kế được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.

Danh mục thiết kế này đa dạng bao gồm cải tạo, tu sửa, xây dựng mới, trùng tu, quản lý dự án, thiết kế kiến ​​trúc, bản vẽ chi tiết và tài liệu, nội thất và kiểu dáng.

thiết kế liên quan

Thiết Kế Hồ Cá Koi Theo Phong Cách Hiện Đại

Aug 09, 2021

Dự án: Thiết Kế Hồ Cá Koi Theo Phong Cách Hiện Đại

Chủ đầu tư: Anh Hùng

Địa chỉ: Quỳ Hợp - Nghệ An

Đơn vị thiết kế & Thi công: Công Ty Thiết Kế Nhà Đẹp TH

 

 

Thiết Kế Hồ Cá Koi Tại Nghi Lộc

Aug 09, 2021

Dự án: Thiết Kế Hồ Cá Koi Tại Nghi Lộc

Chủ đầu tư: Anh Huy

Địa chỉ: Nghi Lộc - Nghệ An

Đơn vị thiết kế & Thi công: Công Ty Thiết Kế Nhà Đẹp TH

Thiểt Kế Hồ Cá Koi Tại hà Tĩnh

Aug 05, 2021

Dự án: Thiết Kế Hồ Cá Koi Tại Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: Chi Mai

Địa chỉ: Nam Đàn - Nghệ An

Đơn vị thiểt kế & thi công: Công Ty Thiết Kế Nhà Đẹp TH

Thiết Kế Sân Vườn - Hồ Cá Koi Tại Hà Tĩnh

Jul 27, 2021

Dự án: Thiết Kế Sân Vườn - Hồ Cá Koi Tại Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: Anh Trung

Địa chỉ: Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đơn vị thiết kế & thi công: Công Ty Thiết Kế Nhà Đẹp TH

Mẫu Thiết Kế Sân Vườn Mini Đẹp Hút Hồn

Jul 06, 2021

Dự án: Thiết Kế Sân Vườn Mini Cho Không Gian Sống

Chủ đầu tư: Anh Phong

Địa chỉ: Hương Sơn - Hà Tĩnh

Đơn vị thiết kế: Công Thiết Kế Nhà Đẹp TH

Thiết Kế Cảnh Quan Sân Vườn Đẹp

Jul 02, 2021

Dự án: Thiết Kế Cảnh Quan Sân Vườn Đẹp Tại Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: Anh Hữu

Địa chỉ: Hương Sơn - Hà Tĩnh

Đơn vị thiết kế : Công ty Thiết Kế Nhà Đẹp TH

 

 

Thiết Kế Cảnh Quan Sân Vườn

Jun 08, 2021

Dự án : Thiết Kế Cảnh Quan Sân Vườn 

Chủ đầu tư : Anh Tuấn Anh

Địa chỉ : Hương Sơn - Hà Tĩnh

Đơn vị thiết kế & thi công : Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Cảnh Quan TH 

-----

Thiết Kế Thi Công Hồ Cá Koi Tại Nghi Phong

May 19, 2021

Dự án : Thiết Kế & Thi Công Hồ cá Koi 

Chủ đầu tư : Anh Hà 

Địa chỉ : Nghi Phong - Nghi Lộc - Nghệ An

Đơn vị thiết kế & thi công : Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Cảnh Quan TH

---

 

thiết kế liên quan

Thiết Kế Hồ Cá Koi Theo Phong Cách Hiện Đại

Aug 09, 2021

Dự án: Thiết Kế Hồ Cá Koi Theo Phong Cách Hiện Đại

Chủ đầu tư: Anh Hùng

Địa chỉ: Quỳ Hợp - Nghệ An

Đơn vị thiết kế & Thi công: Công Ty Thiết Kế Nhà Đẹp TH

 

 

Thiết Kế Hồ Cá Koi Tại Nghi Lộc

Aug 09, 2021

Dự án: Thiết Kế Hồ Cá Koi Tại Nghi Lộc

Chủ đầu tư: Anh Huy

Địa chỉ: Nghi Lộc - Nghệ An

Đơn vị thiết kế & Thi công: Công Ty Thiết Kế Nhà Đẹp TH

Thiểt Kế Hồ Cá Koi Tại hà Tĩnh

Aug 05, 2021

Dự án: Thiết Kế Hồ Cá Koi Tại Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: Chi Mai

Địa chỉ: Nam Đàn - Nghệ An

Đơn vị thiểt kế & thi công: Công Ty Thiết Kế Nhà Đẹp TH

Thiết Kế Sân Vườn - Hồ Cá Koi Tại Hà Tĩnh

Jul 27, 2021

Dự án: Thiết Kế Sân Vườn - Hồ Cá Koi Tại Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: Anh Trung

Địa chỉ: Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Đơn vị thiết kế & thi công: Công Ty Thiết Kế Nhà Đẹp TH

Mẫu Thiết Kế Sân Vườn Mini Đẹp Hút Hồn

Jul 06, 2021

Dự án: Thiết Kế Sân Vườn Mini Cho Không Gian Sống

Chủ đầu tư: Anh Phong

Địa chỉ: Hương Sơn - Hà Tĩnh

Đơn vị thiết kế: Công Thiết Kế Nhà Đẹp TH

Thiết Kế Cảnh Quan Sân Vườn Đẹp

Jul 02, 2021

Dự án: Thiết Kế Cảnh Quan Sân Vườn Đẹp Tại Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: Anh Hữu

Địa chỉ: Hương Sơn - Hà Tĩnh

Đơn vị thiết kế : Công ty Thiết Kế Nhà Đẹp TH

 

 

Thiết Kế Cảnh Quan Sân Vườn

Jun 08, 2021

Dự án : Thiết Kế Cảnh Quan Sân Vườn 

Chủ đầu tư : Anh Tuấn Anh

Địa chỉ : Hương Sơn - Hà Tĩnh

Đơn vị thiết kế & thi công : Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Cảnh Quan TH 

-----

Thiết Kế Thi Công Hồ Cá Koi Tại Nghi Phong

May 19, 2021

Dự án : Thiết Kế & Thi Công Hồ cá Koi 

Chủ đầu tư : Anh Hà 

Địa chỉ : Nghi Phong - Nghi Lộc - Nghệ An

Đơn vị thiết kế & thi công : Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Cảnh Quan TH

---

 

zalo
0946.020.789
0946.020.789